Doel en beleid

Niet van toepassing voor stichting

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Beesel wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid

Het beleid van Stichting Leergeld Nederland staat verwoord in het meest recente meerjarenbeleidsplan.

Het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Leergeld Beesel kunt u hier inzien.