Wie zijn wij?

Niet van toepassing voor stichting

Stichting Leergeld Beesel

Stichting Leergeld Beesel is actief vanaf 1 oktober 2018.

Als Stichting Leergeld Beesel richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

De naam Leergeld is daarom bewust gekozen. Enerzijds omdat leren op school en door deelname aan sociale activiteiten – goed besteed – geld kost; anderzijds omdat de samenleving duur leergeld zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Woon je in de gemeente Beesel? Dan kan Leergeld wellicht hulp bieden.

Structuur van de organisatie

Voor Stichting Leergeld Beesel is er onder verantwoordelijkheid van het bestuur een team van vrijwilligers werkzaam voor de operationele uitvoering en afhandeling van aanvragen voor ondersteuning van kinderen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan. De samenstelling van het huidige bestuur is:

  • Gemmie Derksen-Janssen, voorzitter
  • Jos Rikers, secretaris
  • Ans Simons, penningmeester
  • Fons Verdonck, bestuurslid

Uitvoering & Ondersteuning

De coördinator stuurt de werkzaamheden aan in zijn/haar werkgebied en beslist binnen de richtlijnen over de aanvragen.
De intermediair bezoekt de gezinnen, die een vraag hebben ingestuurd. Hij/zij adviseert ten aanzien van de afhandeling van de aanvragen op basis van zijn/haar bevindingen.
De bestuursleden, de coördinator en de intermediairs zijn allen opgeleid volgens de Leergeld-methode.

Privacy beleid

Stichting Leergeld Beesel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten waar u om gevraagd heeft te kunnen voldoen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de intermediairs, die de gezinnen bezoeken, werken allemaal op vrijwillige basis.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

RSIN: 8583.80.948

Stichting Leergeld Beesel heeft de ANBI status. Wat betekent dat?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Uitgebreide informatie vindt u hierover op de website van de belasting dienst.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Het publicatieformulier 2023 kunt u hier bekijken.

Meer informatie over hoe u kunt doneren staat hier.