Schoolkosten voortgezet onderwijs

Niet van toepassing voor stichting

Heeft uw kind bijvoorbeeld leermiddelen zoals een atlas, woordenboek rekenmachine of werkkleding (praktijkschool) nodig, dan kan dit via Stichting Leergeld Beesel worden aangevraagd.

Let op: vrijwillige ouderbijdragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolkampen worden niet meer door ons vergoed. Tegenwoordig moeten scholen deze kosten zelf betalen en mogen kinderen niet worden uitgesloten.